Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie, celu i czasie na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom bezpieczeństwa z roku na rok był coraz wyższy był adekwatny do potencjalnych zagrożeń. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w sklepie Ramkadrewniana.pl

Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.

 

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).  

 

Kto jest administratorem danych osobowych w sklepie Ramkadrewniana.pl?

 

Administratorem danych osobowych, który decyduje o sposobie ich wykorzystania jest firma PHU MAROL Marcin Marczyk, bartniki 44, 56-300 Milicz operator sklepu internetowego Ramkadrewniana.pl, zwany dalej Administratorem.

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@Ramkadrewniana.pl lub korespondencyjnie adresując pocztę do siedziby firmy: PHU MAROL Marcin Marczyk, Bartniki 44, 56-300 Milicz

 

Jak Administrator chroni dane osobowe?

 

Administrator wdrożył w sklepie Ramkadrewniana.pl politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę danych osobowych. Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

 1. Certyfikat Rapid SSL firmy az.pl. Gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a Ramkadrewniana.pl jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.

 2. Dostęp do danych osobowych, mają tylko ci pracownicy Ramkadrewniana.pl, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych.

 3. System IT Ramkadrewniana.pl l spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych. Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

 

Administrator przetwarza powierzone dane w związku z jedną z 3 podstaw prawnych:

 1. Niezbędność danych do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest użytkownik.

 2. Niezbędność danych w związku z celami wynikającymi z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora takich jak:

  1. Monitorowanie aktywności użytkowników w serwisie Ramkadrewniana.pl w celu uzyskania danych statystycznych.

  2. Zapewnienie usług płatniczych.

  3. Świadczenie przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych)

  4. Obsługa i rozliczanie przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych

  5. Weryfikacja przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych)

  6. Zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną.

  7. Prowadzenie badań sklepu internetowego Ramkadrewniana.pl w celu poprawy doświadczeń użytkowników i podnoszenia jakości świadczonych usług.

  8. Prowadzenie analiz statystycznych.

  9. prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług i produktów lub usług i produktów strony trzeciej.

 3. W związku z dobrowolną zgodą użytkownika

 

Jakie dane przetwarzamy i dlaczego?

 

Rejestracja konta użytkownika

 

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w sklepie Ramkadrewniana.pl, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędzasz czas i uzyskujesz możliwość śledzenia swojej historii zamówień. Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane ze sklepu Ramkadrewniana.pl

 

Rejestracja konta użytkownika stanowi zawarcie umowy o świadczenie bezpłatnej usługi polegającej na zapewnieniu użytkownikowi ciągłego i nieograniczonego czasowo dostępu do konta użytkownika i zapisanych w nim danych za pośrednictwem sieci internet.

 

W trakcie rejestracji możemy prosić o:

 1. imię i nazwisko - niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) - niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;

 3. e-mail - niezbędny do logowania do sklepu Ramkadrewniana.pl i komunikacji związanej z korzystaniem z witryny Ramkadrewniana.pl

 4. numer telefonu - niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)

Składanie zamówienia w sklepie Ramkadrewniana.pl

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o następujące dane:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji - niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) - niezbędny do zaadresowania przesyłki;

 3. e-mail - niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

 4. numer telefonu - niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

 

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji - niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;

 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) - niezbędny do zaadresowania przesyłki;

 3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki - niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji - niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) - niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży.

 3. numer NIP - niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.

 

Dane gromadzone automatycznie

 1. System informatyczny, z którego korzysta Ramkadrewniana.pl podobnie jak większość serwisów WWW, przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Dane te są automatycznie zapisywane w logach serwera.

 2. Logi serwera zawierają informacje na temat:

  1. Typu urządzenia, z którego wysłano zapytanie do serwera,

  2. jego systemu operacyjnego,

  3. rodzaju przeglądarki internetowej,

  4. rozdzielczości ekranu,

  5. głębi kolorów,

  6. publicznego adresu IP,

  7. pierwszego wiersza żądania http,

  8. kodu odpowiedzi http,

  9. czasu nadejścia zapytania

 3. Dane te nie są łączone z danymi o konkretnych osobach.

 4. Logi serwera przechowujemy przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu serwisem. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową Administratora.

Polityka Cookie

Czym są pliki Cookie?

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe tworzone przez strony internetowe i przechowywane w przeglądarkach użytkowników. Pliki te pozwalają np. rozpoznać urządzenie użytkownika podczas jego ponownej wizyty na stronie internetowej. Przez rozpoznanie należy zrozumieć wykrycie w przeglądarce użytkownika pliku cookie o unikatowej nazwie. Strona rozpoznaje swój plik  utworzony podczas poprzedniej wizyty użytkownika i dzięki temu może dostosować wyświetlane treści do sytuacji. Prosty przykład:

Gdy użytkownik wchodzi na stronę po raz pierwszy może zobaczyć komunikat powitalny. Dzięki technologii Cookies podczas jego kolejnej wizyty strona rozpozna, że ten użytkownik już widział komunikat i nie będzie go wyświetlać ponownie.

Pliki Cookie pozwalają również zapisywać inne informacje takie jak np. zawartość koszyka oraz służą tworzeniu zagregowanych statystyk.

W jakim celu wykorzystujemy pliki Cookies?

Ramkadrewniana.pl wykorzystuje Cookies do:

 1. zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut, po czym cookie jest kasowane);

 2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane);

 3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania Ramkadrewniana.pl(sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane);

 4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania Ramkadrewniana.pl

Pliki Cookies wykorzystywane w sklepie Ramkadrewniana.pl

Charakterystyka plików Cookie stosowanych w sklepie Ramkadrewniana.pl obejmuje:

 1. Nazwę pliku - nazwa pod jaką plik jest zapisywany w przeglądarce użytkownika

 2. Czas wygaśnięcia - Informacja o tym jak długo plik będzie przechowywany

 3. Rodzaj pliku, Twórca - pliki Cookies mogą mieć różne pochodzenie i różne zastosowanie. Za względu na pochodzenie wyróżniamy 2 rodzaje plików Cookies: 1st party cookie oraz 3rd party cookie. Pierwsze są tworzone przez Administratora. Drugie tworzą zaufani partnerzy Administratora.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety zablokowanie plików cookies pochodzących ze wskazanego serwisu, może skutkować ograniczeniem poprawności jego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w Ramkadrewniana.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

IE: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Opera: https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/

Czas przetwarzania danych

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe do czasu istnienia podstawy ich przetwarzania tj.:

 1. W przypadku zgody użytkownika na przetwarzanie danych ? do momentu, w którym ją wycofa lub ograniczy.

 2. W przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, aż do czasu jej wykonania. Co oznacza również czas, w którym można dochodzić roszczeń z tytułu wykonania umowy.

 3. W przypadku uzasadnionego interesu administratora ? do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Powierzenie danych stronom trzecim

 1. Administrator może powierzać dane podmiotom zewnętrznym, z którymi współpracuje wyłącznie w celu realizowania usług, których wykonanie wynika z prawnych podstaw przetwarzania danych i wyłącznie do czasu zrealizowania tych usług.

 2. Administrator korzysta wyłącznie z usług podmiotów, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych spełniało wymogi obowiązujących przepisów (RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.Uprawnienia użytkownika / klienta w związku z przetwarzaniem danych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicielowi danych przysługują następujące uprawnienia:

 1. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych, ich właściciel może ją w dowolnym momencie wycofać lub ograniczyć. Wystarczy, poinformować o tym Administratora.

 2.  Właściciel danych ma prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 3. Właściciel danych ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora swoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).